زیر ذره بین بورس

موضوع لغو تحریم های بین المللی یکی از مهم ترین اتفاقات این روز های بازار سرمایه است که تبعات مثبت متعددی بر وضعیت اقتصادی کشور و صنایع اعمال می کند. در این شرایط بررسی و معرفی صنایع پر پتانسیل برای رشد سودآوری صنایع و شرکت ها در دوران پسا تحریم یکی از مهم ترین دغدغه های فعالان بازار سرمایه به شمار می رود و این سوال مطرح می شود که کدام یک از صنایع و گروه های بورسی پس از گشایش روابط خارجی مورد توجه سهامداران و سرمایه گذاران قرار می گیرند؟

برای تحلیل این موضوع تأثیر لغو تحریم ها را بر بازار ثانویه و اولیه بررسی می كنیم. به بیان دیگر صنایع و شركت هایی كه تأسیس شده اند و در حال حاضر در حال فعالیت می باشند و در بورس معامله می شوند دوم صنایع و شركت هایی كه بعد از لغو تحریم ها جذابیت این وجود خواهد شد كه از ابتدا تأسیس شوند.

شركت ها و پروژه های در حال تأسیس (بازار اولیه)

در مورد بازار اولیه باید به این موضوع توجه كرد كه بعد از لغو تحریم ها كدام صنایع دارای مزیت می باشند و سرمایه گذار خارجی (با توجه به نرخ بهره داخل كشورشان ، نرخ بازده مورد نیازش و ریسك نوسان نرخ ارز) و سرمایه گذار داخلی ( با بهره بالای داخلی اما نزولی و نرخ بازده مورد نیازش كه دارای یكسری ریسك های خاص به جا مانده از دوران های قبل از تحریم مثل مطالبات بالای معوق بانك ها و.... ) برایش جذاب است كه در آن صنعت سرمایه گذاری نماید. به نظر می آید سرمایه گذار خارجی مكانیزم ارزیابی طرح ها از دیدگاهش بر اساس پتانسیل های كشور از جمله دسترسی به منابع نفت و گاز، میزان جمعیت كشور و بازار مصرف بالقوه شامل كشور خودمان و كشور عراق (كه نیاز به بازسازی دارد و در كنار آن پول انجام این كار را دارد) می باشد. با توجه به موارد ذكر شده می توان صنایع و شركت هایی كه در حوزه پتروشیمی ، برق ، هتلداری و جهانگردی ،پیمانكاری ، خدمات مالی (بانكداری و لیزینگ)، IT و خودرو را نام برد. از جمله مزیت های قابل استفاده دیگر در كشور امنیت فعلی نسبی بیشتر نسبت به كشورهای منطقه ( علی الخصوص عراق) و نیروی انسانی متخصص و یا مستعد برای آموزش های حرفه ای بیشتر در صورت سرمایه گذاری و ساختار اقتصادی نظام یافته تر نسبت به سایر كشورهایی هم گروه خودمان (Frontier market) در طبقه بندی جهانی می باشد. به نظر می آید با توجه به اوضاع جهانی در مورد فلزات پایه سرمایه گذاری جدید در این حوزه ها كاملاً از بین برنده خلق ارزش می باشد مثل صنعت فولاد چون در مقیاس جهانی تغییر تكنولوژیكی و تقاضایی اتفاق افتاده و حتی از بین رفتن تحریم ها تأثیری بر مشكلات این صنعت و صنایع مشابه نخواهد داشت.

شركت ها و صنایع بورسی (بازار ثانویه)

برای تحلیل شركت ها و صنایع بورسی در بازار ثانویه نسبت به بازار اولیه می بایست یكسری موارد را اضافه تر نسبت به بازار اولیه در مورد هریك از صنایع در نظر گرفت:

صنعت پتروشیمی: با توجه به وضعیت نرخ خوراك شركت های پتروشیمی در داخل ( گاز و مایع)، كاهش قیمت های جهانی نفت و محصولات شركت های پتروشیمی كه عمدتاً نزدیك به نرخ های جهانی هستند و در نظر گرفتن اینكه این شركت ها بر اساس قیمتی در بازار معامله می شوند كه ارزش افزوده ایجاد شده در آنها در قیمت سهام آنها آمده است گزینه های بسیار جذابی بعد از لغو تحریم ها برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی نسبت به تأسیس همین شركت ها كه با قیمت اسمی در بازار اولیه تأسیس می شوند نمی باشند. اما از طرف دیگر گزینه های خوبی برای سرمایه گذارانی می باشد كه بخواهند تغییرات نرخ ارز را هج نمایند (چون فروش و بهای تمام شده ارزی دارند) و از مزیت كاهش نرخ بهره داخلی در آینده و افزایش پی بر ای شركت ها سود ببرند. در این بین شركت های پتروشیمی كه دارای ظرفیت خالی می باشند و یا طرح های سرمایه گذاری می باشند در شرایط مشابه نسبت پی بر ای با سایر شركت های پتروشیمی گزینه جذابتری در مجموعه شركت های پتروشیمی بورسی می باشند. البته در مورد تحلیل این شركت ها نوع محصول تولیدی توسط این شركت ها (متانول، اوره، پلی اتیلنی ها و ....) و نوع خوراك آنها (گاز متان، اتان، مایع و ...) را هم باید در نظر گرفت كه در اینجا فرصت بیان همه آنها نیست. موارد ذكر شده برای تحلیل بلند مدت این شركت ها با دید سرمایه گذاری می باشد و دركوتاه مدت احتمال كاهش نرخ خوراك شركت های پتروشیمی گاز با توجه به دستور كار قرار دادن نرخ خوراك پتروشیمی ها توسط دولت را نیز باید در محاسبات آورده شود. در نهایت صنعت پتروشیمی در بازار اولیه و ثانویه بعد از لغو تحریم ها هر دو جذاب هستند اما تأسیس این شركت ها در بازار اولیه جذاب تر از ثانویه به دلیل عدم لحاظ شدن خلق ارزش ایجاد شده برای سرمایه گذار می باشد.

برق: صنعت برق با توجه به نرخ برق 10 تا 14 سنتی هر مگاوات منطقه ( میانگین 12 سنت و راندمان سیكل تركیبی 45 درصد و روشهای پیشرفته تر تا راندمان 65 درصد دارا می باشد) توانایی ایجاد 54 تا 78 سنت از محل مصرف سوخت گازوییل 40 سنتی، گاز 13 سنتی وجود دارد. علاوه بر این با توجه به دسترسی كشور به منابع گاز در این صنعت حتی با در نظر گرفتن نرخ های صادراتی فعلی به تركیه (با كاهش قیمت نفت به زیر 40 دلار نرخ گاز صادراتی به تركیه طبق فرمول كمتر از 20 سنت می باشد) خلق ارزش بیشتری صورت می گیرد. با توجه به نرخ بازده داخلی بالا در این صنعت امكان سرمایه گذاری بیشتر توسط سرمایه گذاران خارجی و داخلی وجود دارد. از جمله این سرمایه گذاری ها گرفتن مجوز ساخت نیروگاه توسط بلژیكی ها در آذربایجان غربی است. در مورد شركت هایی كه در این صنعت و یا مرتبط با این صنعت هستند و در بورس معامله می شوند معمولا نیروگاه هایشان با توجه به نوع قراردادهایشان كه از نوع ECA می باشد (خوراك را مجانی دریافت و برق را حدوداً مگاواتی زیر دو سنت می فروشند) خلق ارزش ایجادی در آنها و حتی ارزش جایگزینی شان نیز در نرخ گذاری سهام آن ها دیده نشده و در صورت برداشته شدن تحریم ها امكان این وجود دارد كه با تغییرات و یكسری اصلاحات ارزش نهفته آنها در قیمت سهام آنها دیده شود.

خدمات مالی ( بانكداری و لیزینگ): در مورد بانك های بورسی فعال در این حوزه می توان گفت پس از برداشته شدن تحریم ها حجم فعالیت های كارمزدی و غیر مشاع آنها افزایش پیدا می كند اما با توجه به چشمگیر بودن درآمدهای مشاع بانك ها و تأثیر بیشتر این مقدار در سال های گذشته در حال حاضر بنا به عواملی این محل درآمد دچار مشكل شده است. در حال حاضر به دلیل رقابت زیاد در جذب سپرده و افزایش مطالبات معوق بانك ها، تفاوت بین نرخ سپرده های بانکی و تسهیلات كه منتج به سود مشاع بانك ها می شود به شدت كاهش یافته و در بعضی از بانك ها حتی منفی شده است و به نظر می آید این شرایط حداقل برای دو سال ادامه پیدا كند و برداشته شدن تحریم ها حتی این شرایط را برای این بانك ها بدتر نماید و تأثیر منفی و كاهش درآمد مزبور افزایش درآمد از محل های غیر مشاع پوشش داده و نتیجه نهایی كاهش سودآوری بانك ها خواهد بود. در این شرایط تنها بانك هایی كه این شرایط را درك كرده اند و سرمایه گذاری بر روی فعالیت های غیر مشاع خود كرده اند وارد رقابت جذب سپرده با نرخ های بالا نشده اند می توانند علاوه بر افزایش سودآوری سهم بازار سایر بانك های دارای مشكل را نیز از آن خود كنند و گزینه های خوبی برای سرمایه گذاری هستند.

در مورد صنعت لیزینگ قاعدتاً با توجه به كاهش قدرت تقاضای مردم ابزار تقویت تقاضا صنعت لیزینگ می باشد و در سال های آینده می بایست منتظر رشد این صنعت و افزایش حجم كار و سودآوری آن باشیم. البته این نتیجه گیری زمانی درست است و به وقوع می پیوندد كه تصمیمات دولت از مسیر عقلایی انجام پذیرد. مثلاً در اتفاق اخیر كه دادن اعتبار توسط بانك مركزی و فروش اقساطی خودرو در حجم وسیع بود این كار از مسیر اصلی خود یعنی صنعت لیزینگ كه ساختار دادن منابع و پیگیری برای جمع آوری آنها را دارد، انجام نشد و تصمیم فی البداهه صورت گرفته منتج به ضربه زدن به این صنعت و تضعیف آن شد.

پیمانكاری: بعد از لغو تحریم ها و نهایی شدن برجام امكان بیشتری در مورد پرداخت بدهی ها توسط دولت به این صنعت وجود دارد و حجم كار این صنعت نیز افزایش می یابد. بنابرین یكی از گزینه های جذاب با دید سرمایه گذاری شركت های فعال در این صنعت هستند. البته در تصمیم گیری ها می بایست حتماً به سودآوری و ساختار سرمایه آنها نیز توجه كرد.

خودرو: این صنعت از معدود صنایعی می باشد كه می تواند پس از اجرایی شدن برجام بهبودی در آن صورت گیرد اما در شرایط فعلی با مشكلات عدیده ای روبروست. بعضی از شركت های خودرو ساز در این مدت با توجه به عدم تولید و نرخ های بالای بهره پرداختی و زیان های انباشته به شدت صدمه دیده اند و گاهاً حتی با ارزیابی مجدد دارایی هایشان توان پاسخگویی بدهی خود را ندارند و در این میان به نظر می آید در صورت لغو تحریم ها این صنعت بازنده خواهند بود و سهم بازار خود را به شدت از دست خواهند داد. اما بعضی از شركت ها در این گروه علی رغم شرایط بد و وخیم این صنعت در سال گذشته توانستند سود آوری خود را حفظ نمایند و در صورت بهبود شرایط علاوه بر بهبود فعالیت جاریشان سهم بازار خود را به شدت افزایش دهند. از مشكلات دیگر فعلی این صنعت كاهش قدرت خرید عموم مردم به تعویق انداختن خرید و مصرف خود در مورد خودروهای تولید داخل هست كه می بایست در ارزیابی ها مدنظر قرار داد.

فرهنگ قراگوزلو

مدیر سرمایه گذاری بانك كارآفرین

منبع بورس نیوز

همکاری ایران و فنلاند برای توسعه انرژی‌های پاک

 

به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ستار محمودی امروز در دیدار با وزیر محیط زیست فنلاند با بیان اینکه وزارت نیرو آماده …

هشدار یک مسئول برقی: در صورت افزایش دما خاموشی داریم

به گزارش برق نیوز مصطفی رجبی مشهدی با بیان این مطلب اظهار داشت: وزارت نیرو برای مقابله با پیک مصرف تابستان سه سناریو را برای رشد 5…

تقدیر وزیر محترم نیرو و مدیریت عامل محترم شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از مدیر عامل شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور، وزیر محترم نیرو جناب آقای دکتر اردکانیان و مدیریت عامل محترم شرکت مادر تخصص…

بورس در سال اتی رونق اقتصادی ایران را شتاب می دهد

فضای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به سمت سوی علمی‌تر شدن حرکت کرده‌است و فعالان اقتصادی برای هر گونه تصمیم‌…

فردا، بزرگترین کنفرانس علمی برق ایران با حضور ستار محمودی آغار به کار می‌کند

سرویس علمی برق نیوز: مهندس پرویز غیاث الدین گفت:  با توجه به پیشینه کنفرانس مذکور و کسب تجارب این کنفرانس به بلوغ  لازم رسیده است …

توانير، برنامه‌هاي پاسخگويي بار را با جديت بيشتري پيگيري و پايش می‌کند

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، معاون هماهنگي توزيع توانير، در نشست وزير نيرو با مديرعامل شركت هاي توزيع نيروي برق …

چیت چیان در پی حذف موضوع انحلال وزارت نیرو از برنامه ششم توسعه و ممانعت از تصویب آن

سرویس صنعت برق نیوز: سازمان مدیریت در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرد، مأموریت‌ها، وظایف و مؤسسات و شرکتهای مر…